آسانسور و پله برقی

ابعاد و ظرفیت پله برقی

ابعاد و ظرفیت پله برقی

پله برقی ها  معمولاًدر سه اندازه 600mm، 800mm، 1000mm  در عرض ساخته می شوند. نوعی از پله برقی که با نام پیاده رو متحرک شناخته می شود در عرضهای 1000، 1200،1400 ارائه میشود.

در پله هایی با عرض 600 تنها یک نفر می تواند برروی یک پله بایستد. اما در عرض های بالاتر هم امکان ایستادن 2 نفر کنارهم و امکان عبور فردی از کنار دیگری وجود دارد.

معمولاً در مراکز تجاری ، فرودگاهها و پایانه های مسافربری سعی می شود از حداکثر عرض پله یعنی 1400mm استفاده شود.که علاوه بر امکان جا به جایی امکان عبور افراد از کنار هم نیز وجود داشته باشد.

ابعاد و ظرفیت پله برقی