استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور

استاندارد چاه آسانسور

پوشش چاه:

دیواره‌ها، سقف و کف چاه آسانسور باید عاری از هرگونه حفره، دریچه و روزنه غیر ضروری باشد.

در واقع تنها مکان‌های مجاز برای داشتن دریچه عبارت است از:

 • دریچه تهویه
 • محل نصب درهای طبقات
 • منافذ خروج گاز و دود در آتش‌سوزی
 • محل نصب درهای اضطراری و بازرسی و دریچه‌ بازدید
 • سوراخ‌های دائمی بین موتورخانه و چاه و اتاق فلکه
 • حداقل ارتفاع دیوارهای قابل دسترس بجز سطح ورودی 2.5m باشد
 • برای سطح‌های ورودی در ارتفاع بالاتر از 2.5m تراز با طبقه، می‌توان از دیوار مشبک که ابعاد سوراخ‌های آن (عمودی یا افقی) حداکثر 75mm است، استفاده شود
 • درهای بازرسی باید در ارتفاع حداقل 1.5m و پهنای حداقل 6m باشد.

سازه‌ چاه آسانسور باید مجموع نیروهایی که به آن اعمال می‌شود را تحمل کند.

این نیروها شامل:

 1. نیروی وارده از سیستم محرکه
 2. نیروی وارده توسط ریل‌ها در هنگام عمل ترمز ایمنی
 3. نیرویی که در کف کابین به علت توزیع غیریکنواخت بار بوجود می‌آید.
 4. نیرویی که به دلیل عمل ضربه گیرها وجود دارد
 5. نیرویی که توسط فلکه ضدپیچش و انحراف طناب یا زنجیر جبرانی ایجاد می‌شود.

شرایط کف، سقف و دیواره‌های آسانسور

 1. دارای پایداری مکانیکی لازم و کافی باشد.
 2. از مواد با دوام و نسوز ساخته شود و در طول زمان گرد و غبار ایجاد نکند.

در صورتی که کابین آسانسور نصب شده بدون در باشد، لازم است دیوار در قسمت ورودی‌های کابین دارای استحکام کافی باشد؛ به طوری که با اعمال نیروی قائم 300 Nدر 5cm در هر نقطه:

 1. بدون تغییر شکل دائمی مقاومت کند.
 2. بیش از 10mm تغییر شکل ارتجاعی نداشته باشد.

استاندارد چاهک آسانسور

کف چاهک باید تراز و کاملا صاف باشد (نقاط ضربه‌گیرها و پایه‌ی ریل‌ها و دستگاه مکش آب از این قاعده مستثنا است).

اگر عمق چاهک از 2.5 mبیشتر باشد، چنانچه طرح ساختمان اجازه دهد، باید دری برای دسترسی به چاهک طراحی شود. در صورتی که برای دسترسی به چاهک، در یا دریچه‌ای طراحی نشود باید یک وسیله‌ی دائمی نظیر نردبان یا پله از نزدیک‌ترین طبقه به کف چاهک تعبیه شود. این وسیله نباید در مسیر حرکت آسانسور و تجهیزات آن باشد.

استاندارد موتورخانه آسانسور و محل قرار گرفتن فلکه‌ها

 • قرقره‌ها و سیستم محرکه و تجهیزات آن تنها باید در دسترس افراد آموزش دیده و متخصص باشد نظیر: تعمیرکار آسانسور، بازرس و امدادگر
 • سیستم محرکه و تجهیزات آن باید درون اتاقک خاصی که دارای سقف و دیوارهای محکم، در یا دریچه است، جای گیرد.
 • در صورتی که آزمایش‌ها و امور مربوط به نگهداری از بیرون چاه امکان‌پذیر باشد، نصب کنترل‌کننده مکانیکی سرعت بالا در چاه مجاز است.
 • نصب فلکه‌های هرزگرد در زیر سقف (فضای بالای چاه) به شرط قرار نگرفتن در راستای قطعات روی سقف کابین و رعایت ایمنی کامل، امکان‌پذیر است. با این وجود نصب یک فلکه هرزگرد (دوپیچش یا تک پیچش) برای برگرداندن طناب فولادی وزنه تعادل، در راستای سقف کابین، مجاز است.
 • در شرایط زیر نصب فلکه رانش در چاه مجاز است:
 1. مجرای بین چاه و موتورخانه تا حد امکان کوچک باشد.
 2. امکان انجام امور مربوط به موتورخانه و نگهداری آن وجود داشته باشد.

استاندارد طناب گاورنر

 • حداقل قطر طناب فولادی گاورنر باید 6 mmباشد
 • نسبت قطر واقعی فلکه گاورنر به قطر اسمی طناب فولادی باید حداقل ۳۰ باشد
 • گاورنر باید توسط طناب فولادی با قابلیت انعطاف‌پذیری بالا حرکت داده شود.
 • طناب باید توسط فلکه ته چاه کشیده شود و حرکت این فلکه یا وزنه‌ کشنده طناب فولادی باید هدایت شده باشد
 • مقدار باری که باعث پارگی طناب فولادی می‌شود، باید با ضریب ایمنی حداقل ۸ برابر نیروی کششی هنگام عملکرد گاورنر محاسبه گردد.
 • طناب فولادی باید به راحتی از ترمز ایمنی قابلیت جداشوندگی داشته باشد.
 • در حین درگیری ترمز ایمنی، طناب گاورنر و تجهیزات آن باید بدون خطا در محل خود قرار داشته باشند حتی در زمانی که ترمز ایمنی دیر عمل کند و فاصله‌ای بیش از حد معمول را طی کند.

استاندارد انواع ترمز ایمنی یا پاراشوت آسانسور

 • کابینی که دارای چندین ترمز ایمنی است، تمام آنها باید از نوع تدریجی باشند
 • در صورتیکه سرعت نامی 1 m/s یا کمتر باشد ترمز ایمنی وزنه تعادل باید از نوع تدریجی باشد و در غیر اینصورت ترمز ایمنی وزنه تعادل می‌تواند از نوع آنی نیز باشد.
 • در صورتی که سرعت اسمی آسانسور بیش از 1m/s باشد، ترمز ایمنی کابین باید از نوع تدریجی باشد. ترمز ایمنی میتواند:
 1. سرعت اسمی کابین 1m/s یا کمتر : ترمز ایمنی از نوع آنی یا اثر ضربه‌گیر باشد
 2. سرعت اسمی کابین از 0.63ms یا کمتر : ترمز ایمنی از نوع آنی باشد

استاندارد درها و دریچه های موتورخانه آسانسور

 • درهای ورودی نباید به طرف داخل باز شوند و باید حداقل 1.8m ارتفاع و 0.6m عرض داشته باشند
 • دریچه و درها باید مجهز به قفل‌هایی با قابلیت باز شدن بدون کلید از درون موتورخانه باشند. دریچه‌هایی که برای دسترسی به تجهیزات است ممکن است از داخل قفل شوند.
 • برای کاهش خطر سقوط اجسام از محل‌های باز بالای چاه، استفاده از لبه‌هایی که حداقل برآمدگی‌شان از کف تمام شده سقف 50mm باشد الزامی است. همچنین ابعاد سوراخ‌ها در محل‌های باز سقف و کف اتاق باید به حداقل رسیده باشد.
 • دریچه‌های ورودی برای عبور افراد مسئول باید حداقل در ابعاد 0.8m در 0.80m باشد و دارای بازشو مفید و مکانیزم متعادل کننده باشد. تمام دریچه‌ها باید در برابر نیروی عمودی 2000N در برابر تغییر شکل دائمی مقاومت داشته باشند. دریچه‌های دسترسی نباید به سمت پایین باز شوند به جز در مواقعی که به نردبان‌های جمع‌شونده متصل باشند. در صورت استفاده از لولا باید به نحوی باشند که از یکدیگر جدا نشوند. در مواقع باز بودن دریچه باید برای جلوگیری از سقوط اشخاص و اشیاء پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.

استاندارد ورودی کابین آسانسور

 • ورودی کابین باید مجهز به در باشد.
 • نصب نکردن در در آسانسورهای حمل کالا که کابین آنها دارای یک یا دو ورودی روبروی هم می‌باشند به شرط زیر مجاز است:
 1. عمق کابین تا آستانه بدون در، بیش از 1.5m باشد
 2. کلیدهای کنترل یا شستی‌ها برای توقف و زنگ خطر حداقل در فاصله 0.4m از ورودی کابین باشد
 3. سرعت اسمی از 0.63 m/s بیشتر نباشد.
 4. آسانسور فقط توسط افراد آموزش دیده استفاده شود.
 5. تعداد مسافران طبق بند 8-2-4 محاسبه شود. باید در قسمت ورودی، سطحی به عمق 0.1 mو عرضی برابر عرض ورودی کابین به سطح مفید کابین اضافه شود.

استاندارد عملکرد بازرسی آسانسور (رویزیون)

برای راحتی سرویس و بازرسی باید جعبه کنترلی که به راحتی قابل دسترسی باشد، روی سقف کابین پیش بینی شود. این جعبه باید به وسیله ی یک کلید یا همان سوئیچ رویزیون فعال شود. این کلید باید از نوع دو وضعیتی و با حفاظت در برابر عملکردهای ناخواسته و مطابق با مقررات بند ۱۴-۱-۲ وسایل ایمنی برقی باشد.

در زمان فعال بودن این کلید باید بطور همزمان موارد زیر غیر فعال باشد:

 1. عملکرد تخلیه و بارگیری ۱۴-۲-۱-۵
 2. عملکرد برقی اضطراری ۱۴-۲-۱-۴
 3. کنترل‌های عادی مانند عملکرد هر یک از درهای خودکار

برای بازگشت به حالت عادی آسانسور باید از عملکرد وضعیت دیگر کلید بازرسی استفاده شود. چنانچه وسایل قطع‌کننده‌ای که برای خنثی کردن به کار می‌روند دارای کنتاکت‌های ایمنی پیوسته با مکانیسم سوئیچ بازرسی نباشد، برای جلوگیری از حرکت‌های ناخواسته کابین حتی در یکی از عیب‌های لیست شده در بند ۱۴-۱-۱-۱ که در مدار بوجود می‌آید، باید پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.

 • حد جابه‌جایی نباید از حد عادی کابین بیشتر شود
 • سرعت کابین نباید از 0.63m/s بیشتر شود.
 • عملکرد آسانسور باید وابسته به وسایل ایمنی باشد
 • حرکت کابین باید با فشار روی یک شستی که در مقابل عملکرد تصادفی حفاظت شده است و جهت حرکت بطور روشن بر روی آن نشان داده شده است تعریف شده باشد.
 • جعبه رویزیون میتواند از روی سقف کابین به کلیدهای خاصی برای کنترل مکانیسم درها تجهیز شود. این کلیدها باید در مقابل عملکرد تصادفی محافظت شده باشد.

استاندارد داخل کابین

بار اسمی آسانسور برحسب کیلوگرم و معادل تعداد مسافر باید مشخص شود. تعداد مسافر مطابق بند ۸-۲-۴ مشخص می‌شود که باید به صورت زیر باشد:

حداکثر ظرفیت…. حداکثر نفر…. حداکثر کیلوگرم….

ارتفاع حروف و اعداد به کار رفته حداقل باید 10mm برای شماره ها و حروف بزرگ و 7 mmبرای حروف کوچک باشد.

در آسانسورهای خودروبر ارتفاع شماره و حروف باید 100 mmبرای حروف و شماره ها و 70 mmبرای حروف کوچک باشد.

اسم فروشنده و شماره مشخص کننده سریال آسانسور و همچنین کد شناسه بازرسی آسانسور باید نشان داده شود.

آگاهی و اجرای کلیه ی استانداردهای لازم در زمان نصب و تضمین ایمن بودن آسانسور برای همه ی شرکت هایی که در حوزه ی خدمات نصب و نگهداری آسانسور فعالیت دارند الزامی است.