درباره پله برقی

درباره پله برقی

به جرات می توان گفت که هیچ اختراعی مهم تر از پله برقی و سودمند تر برای موفقیت پروژه های تجاری نیست. پله برقی بیش از 100 سال است که توسط رنو هختراع گردیده و این اختراع در سال های اولین تولیدش کاربرد دیگری داشت، ولی پس از تکامل دوره های ساخت به شکل کنونی ثابت گشته است.

شکل و شمایل پله برقی و سوالاتی که در مورد آن می شود به وسیله استاندارد هایی که برای پله ثابت تعیین شده است پاسخ داده می شود.

نکات، نقشه و فرمول هایی که در اینجا آورده شده است بر گرفته از بروشور تمامی سازندگان پله برقی دنیا می باشد و از آنجایی که همه تولیدکنندگان پله برقی طبق استاندارد EN115 فعالیت می نمایند از اساس واحدی بر خوردار می باشند و در نتیجه می توان این سایت را مرجع طراحی و تصمیم گیری خود لحاظ نمایید.

با خواندن این مطالب در سایت www.Atisazanescalator.com مکان پله برقی در پروژه خود بیاید و همچنین مناسب‌ترین پله برقی یا راهرو متحرک و چیدمان آن را نیز انتخاب و در نهایت بدانید که چگونه پروژه را برای رسیدن پله برقی آماده نمایید و همچنین آنها را با چه ظوابطی باید تحویل گرفت.

این مطالبی که شما درباره پله برقی مطالعه نمودید مورد استفاده:

  • مهندسین و مشاورین که لزوم استفاده از پله برقی را در پروژه خود احساس می نمایند.
  • شرکت های آسانسور و پله برقی که نمایندگی برند خاصی را به عهده دارند.
  • محصلین و دانش پژوهان دانشگاه های آسانسور و پله برقی.
  • تکنسین ها و افرادی که که نسبت به عملیات نصب پله برقی علاقه مند می باشند.
  • تمامی دوستانی که به علم پله برقی تمایل دارند.

نکته مهم:

تمامی مطالبی در مورد پله برقی در اینجا آمده در مورد پیاده روی متحرک نیز صادق مگر آن که بخش خاصی که توضیح جدا گانه در مورد آن داده شده باشد.