سیستم آسانسور و باورهای غلط در مورد آن

سیستم آسانسور و باورهای غلط در مورد آن

سیستم آسانسور نیز به مشابه بسیاری از دستگاه‌های الکترو مکانیکی دارای ساختار و ساختمان پیچیده‌ای است. این پیچیدگی و همچنین نوع حرکت آن باعث شده که بسیاری از افراد در مورد کارکرد صحیح سیستم آسانسور دچار اشتباه و خطا شوند. حتی به دلیل نبود آگاهی و اطلاع در مورد نحوه‌ی کارکرد سیستم آسانسور، بسیاری باور دارند که در هر لحظه احتمال سقوط آسانسور وجود دارد. به همین دلیل هستند افرادی که ترس سوار شدن به آسانسور و استفاده از آن را همواره با خود دارند. در این صفحه شرکت آسانسورآتی سازان قصد دارد برخی از باورهای غلط و اشتباه افراد را در مورد سیستم آسانسور مورد بررسی قرار داده و جواب‌های صحیح و منطقی را به این باورهای غلط در مورد سیستم آسانسور دهد.

باورهای اشتباه سیستم آسانسور

در اینجا لیستی از باورهای اشتباه و غلط را آورده‌ایم که در زیر هر باور اشتباه در مورد سیستم آسانسور، واقعیت و حقیقت مربوط به آن نیز عنوان شده است.

  • اشتباه: اگر کابین آسانسور بیشتر از ظرفیت وزنی آن پر یا بارگیری شود حتما سقوط خواهد کرد.

واقعیت: در اکثر آسانسورهای امروزی سیستم ایمنی آسانسور بسیار مطمئنی تعبیه شده است. به گونه‌ای که اگر آسانسور بیشتر از ظرفیت خود بارگیری شود، هرگز حرکت نخواهد کرد. این اضافه ظرفیت آسانسور توسط زنگ‌های هشدار درون کابین به مسافران اعلام خواهد شد.