آتی سازان به عنوان نماینده انحصاری پله برقی و آسانسوروبالابر خودرو SYMAX کانادا در نمایشگاه بین الملی تهران شرکت داشته است.