در اینجا تصاویری از پروژه مجتمع تجاری کوروش قزوین را می توانید مشاهده کنید: