کابین آسانسور و دلایل لرزش و تکانه‌های آن

کابین آسانسور و دلایل لرزش و تکانه‌های آن

سایر علل‌های ایجاد لرزش در حرکت کابین آسانسور

علاوه بر موارد بالا، دلایل دیگری نیز در بوجود آمدن لرزش و تکانه در حرکت آسانسور تاثیرگذاری است. این دلایل عبارت است از:

 • تنظیم نادرست لرزه‌گیر‌های آسانسور
 • عدم تنظیم درست درب آسانسور
 • ساییدگی لبه‌های پاراشوت آسانسور و درگیر شدن آن با ریل راهنما
 • تنظیم نبودن سیستم تعلیق آسانسور به ویژه وزنه تعادل آسانسور
 • عدم وجود تقارن در سیم بکسل‌ آسانسور
 • تماس کفشک با ریل آسانسور و سائیدگی لنت‌های کفشک‌ها

بطور خلاصه می‌توان گفت که لرزش های کابین آسانسور را به دو نوع لرزش‌های افقی و عمودی تقسیم بندی نمود:

لرزش عمودی کابین آسانسور

مواردی که باعث ایجاد لرزش عمودی کابین آسانسور می‌شود شامل موارد زیر می‌شود:

 • عدم وجود تقارن در کشش سیم بکسل‌های آسانسور
 • وجود ایراد و خرابی در فلکه‌های کششی و فلکه هرزگرد موتور آسانسور
 • عدم تعادل در فلکه‌های موتور آسانسور
 • خرابی موتور آسانسور
 • وجود اختلال در تابلو فرمان آسانسور و درایو‌های آسانسور

لرزش افقی کابین آسانسور

از جمله مواردی که باعث بوجود آمدن لرزش افقی کابین آسانسور می‌شود عبارتند از:

 • خراب بودن فلکه کششی کابین آسانسور
 • تاب خوردگی سیم بکسل‌های آسانسور
 • سبک بودن وزن کابین آسانسور
 • نصب نادرست ریل آسانسور
 • محاسبه نادرست وزن آسانسور و استاندارد نبودن آسانسور
 • استفاده از قطعات و تجهیزات کیفیت پایین همچون کفشک های بی کیفیت