گواهی نامه OHSAS 18001

OHSAS 18001

مشخصات اين سري ارزيابي بهداشت حرفه اي و ايمني ( OHSAS 18001 ) الزاماتي را براي يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني معين مي نمايد تا يك سازمان بتواند با كنترل خطرات ( ريسك ها ) بهداشتي و ايمني ، عملكرد خود را بهبود بخشد.

iso-ohsas-18001

اهداف OHSAS 18001 عبارت است از :

1- ارتقاء و حفظ بالاترين درجه سلامتي جسمي – روحي و اجتماعي برای تمام ذینفعان

2- پيشگيري از خروج كارگران از شغلشان بدليل شرايط كاري

3- محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ريسك هاي منتج از فاكتورهاي مضر سلامتي

4- نگهداري كاركنان در محيط كاري كه شرايط فيزيكي و رواني آن پذيرفته شده باشد.

5- جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و… .