به زودی گالری عکس هایی از پروژه های بازار تهران-لاله زار در اینجا قرار خواهد گرفت….