دانلود فایل فلش نقشه طراحی و محاسبه پله برقی

محاسبه طول پله برقی

محاسبه ابعاد پله‌برقی بسیار ساده می‌باشد و با داشتن ارتفاع جابه‌جایی و جاگذاری در فرمول زیر طول پله بدست می‌آید.

طول پله (º35) = ارتفاع پله بر حسب میلیمتر× 1.42815+4905

این فرمول برای پله‌برقی‌های با زاویه 35 درجه می‌باشد.

لازم به ذکر است استاندارد پله‌برقی در دو زاویه 30 و 35 در جه تعریف شده و ساخته می‌شود.

و تا ارتفاع 6 متر می‌توان از شیب 35 درجه استفاده کرد ولی ارتفاع بیشتر حتماً زاویه پله 30 درجه باید درنظر گرفت.

طول پله (º30) = ارتفاع پله بر حسب میلیمتر× 1.73205+4905

مثال :

ارتفاع جابه‌جایی 5 متر و زاویه پله 35 درجه

5000×1.42815+4905=12045 میلیمتر

محاسبه عرض پله‌برقی

پله‌برقی در سه عرض 60 – 80 – 100 ارائه می‌شود.

که این ابعاد، اندازه مفید پله می‌باشند.

جهت محاسبه فضای مورد نیاز کافیست 60 سانتیمتر به عرض مورد نظر اضافه کنید.

برای مثال : اندازه مورد نیاز پله بار عرض 60 بصورت زیر می‌باشد:

عرض مورد نیاز در جانمایی = عرض مفید پله + 60

60+60=120 برای عرض 60

80+60= 140 برای عرض 80

100+60= 160 برای عرض 100

محاسبه کف‌سازی پله‌برقی

در پیوست محل نشیمن‌گاه پله مشخص می‌باشد و می‌بایست از روی پلیت تا کف تمام شده 125 میلیمتر در نظر گرفته شود.

نرم افزار

در این قسمت برای شما دانلود نرم افزاری تحت فلش محاسبات پله برقی را به صورت رایگان قرار داده ایم.کار اصلی این نرم افزار طراحی و محاسبه پله برقی می باشد و شما با وارد کردن پارامتر های زاویه عرض و طول مسیر اطلاعات و جزئیات دقیق آن را می توانید دریافت کنید.

آسانسور و پله برقی