مکانیزم پله برقی

فضای کم در ایستگاه های پله برقی

فضای کم در ایستگاه های پله برقی

از آنجا که برای عملیات سرویس و نگهداری بر روی پله های برقی در بسیاری از مواقع نیاز به وارد شدن و ایستادن داخل ایستگاه های بالا و پایین می باشد، در صورت عدم تامین فضای کافی برای ایستادن و کار کردن یک نفر در ایستگاه های پله برقی با توجه به حرکت استپها و نیز وجود قطعات مختلف متحرک همیشه احتمال گیر کردن لباس و یا دست و پای سرویس کار در داخل پله برقی وجود داشته و می تواند منجر به حوادث وحشتناکی گردد.

راهکارهای پیشگیرانه

حداقل فضای کافی داخل ایستگاهها جهت کار باید 0/30 متر مربع بوده بگونه ای که طول هر ضلع کمتر از 0/5 نباشد.در صورتی که فضای موجود کمتر از حداقل الزام استاندارد باشد باید برای جلوگیری از اینگونه حوادث و اطمینان از رعایت فاصله ایمنی سرویسکار با قسمت های متحرک یک سنسور ایمنی مثل LIGHT BARRIER و یا LIGHT BEAM ذاخل ایستگاهها تعبیه گردیده تا اگر شخص سرویس کار در حین انجام کار زیاد تر از حد ایمن به قطعات متحرک نزدیک شود سنسور یاد شده فرمان توقف و خاموشی دستگاه را صادر نماید.

همچنین قرار دادن یک صفحه محافظ فلزی در داخل ایستگاه های بالا و پایین نیز باعث ایمنی بیشتر هنگام کار داخل پله برقی میگردد.

وقوع حریق در پله برقی

تجمع زباله در زیر سازه خرپا و سایر نقاط اطراف موتور و ترکیب آن با روغن، گریس و خرده های کاغذ و… علت بالقوه ای جهت وقوع حریق در پله برقی می باشد .البته وقوع آتش سوزی میتواند ناشی از مجموعه ای از عوامل محیطی،مکانیکی و الکتریکی باشد.

راهکارهای پیشگیرانه

نصب پله برقی باید از استانداردهای موجود در زمینه حفاظت مجتمع ها و ساختمان ها در برابر حریق در هر کشوری پیروی گردد. در ایران نیز رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان مبحث سوم در خصوص جلوگیری از وقوع آتش سوزی اجباری می باشد.

طبق استاندارد، کناره ها و زیر مهارهای اصلی پله برقی باید از مواد مقاوم در برابر حریق ساخته شود. ضمنا طبق الزامات استاندارد ملی ایران رعایت مفاد استاندارد en13501-1  ویرایش سال 2007 در زمان ساخت الزامی بوده و جنسیت کلدینگ ها، خرپاها، استپها و سیستم های رهگیری باید حداقل کلاس c را داشته باشند.

در صورتی که سیستم اعلام حریق در اطراف پله برقی تعبیه شده باشند،توصیه میگردد به نحوی سیستم کنترل پله برقی مرتبط باشد که هنگام عملکرد آنها پله برقی ها متوقف میگردد.

به منظور تشخیص به موقع آتش سوزی باید در ایستگاه های بالا و پایین پله برقی سنسور های حساس به دود پیش بینی گردد.

این سنسور ها پس از تشخیص وجود دود اقدام به ایجاد صدای هشدار نموده و باعث توقف پله برقی میگردند. در مکان هایی که استاندارد های سختگیرانه تری برای کنترل آتش سوزی وجود دارد از قبیل ایستگاه های مترو و فرودگاه ها باید کلیه کابل ها و تجهیزات برقی از نوع ضد حریق باشد